Venice Biennale | competition | 2018

Venice Biennale | competition | 2018

2018. July 02.

Further to the website of the Ludwig Museum »

AZSÚR / AJOUR

COMPETITION FOR EXHIBITION OF THE 58TH VENICE BIENNALE OF FINE ARTS,
HUNGARIAN PAVILION, 2019 

NAGY T. KATALIN –CURATOR
SZANYI BORBÁLA – SCULPTOR

2018

1. A KIÁLLÍTÁS REZÜMÉJE

Szanyi Borbála Azsúr című kiállításának központi motívuma egy 60 darabos szobor-installáció, mely áthatol a magyar pavilon terein, “áttörve” az épület falait, folytatódva a külső térben. A gigantikus teregetés a fizikai és szellemi megtisztulás emlékműve, mely az ember mindennapi rítusait idézi meg. A mosás, s az azt követő teregetés minden kultúrában jelen van, az embert körülvevő textilek és ruhák különbözőek, de mindenütt nélkülözhetetlenek. A száradó ruhák, egyéb textiliák látványa évszázadok óta meghatározza a velencei utcaképet. Az utóbbi években mind gyakrabban tűnt fel a teregetett ruhák motívuma a menekülttáborok fotóin, az otthontalanság szimbólumává válva. A teregetés így válik egymással ellentétes érzés kifejeződésévé, egyszerre jelenti az otthont és az otthontalanságot, a tisztaságot és a sokszor elérhetetlennek tűnő vágyat a megtisztulásra.

A szobor-installáció darabjait a művész felajánlaná az olaszországi menekülttáborokban élők megsegítésére. A lemezek a kiállítás honlapján leköthetők és a kiállítás utolsó hetében átvehetők, így megfelelő érdeklődés esetén, az installáció gyakorlatilag lebontódik, darabjai “otthonra találnak”.
.

The central motif of Borbála Szanyi’s exhibition entitled Ajour is a 60-piece sculpture installation, which penetrates the spaces of the Hungarian pavilion, “breaking through” the walls of the building, continuing in the exterior space. The gigantic drying laundry is the monument of physical and spiritual cleansing, invoking everyday rituals. Doing the laundry and hanging it out to dry is a fact in every culture, and while the textiles and clothes are different everywhere, they are indispensable. The sight of drying clothes and other textiles has determined the Venice landscape for centuries. In the past few years, the motif of drying laundry appeared with increasing frequency in photos about refugee camps, becoming the symbol of homelessness. Thus, hanging out the laundry to dry becomes the expression of contradicting sentiments, simultaneously meaning home and homelessness, cleanliness and the often seemingly unattainable desire for purification.
The artist intends to offer pieces of the sculpture installation to support those living in Italian refugee camps. The discs can be downloaded from the homepage of the exhibition and are available during the last week of the exhibition, thus, in case of adequate interest, the installation will be practially demolished, its pieces will “find a home”.

2. A KIÁLLÍTÁS SZAKMAI KONCEPCIÓJA

Azsúr
Szanyi Borbála kiállítása

Szanyi Borbála művészetében, különböző kontextusban és különböző anyagokban – fémben, fában – jelennek meg a női lét szüntelen ismétlődő tevékenységeit idéző tárgyak, melyek egyben az otthon, a szűkebb emberi élettér kellékei. A tisztálkodás, mosás, teregetés, vasalás, hajtogatatás, hímzés, rendezgetés monoton, rendre ismétlődő tevékenységek, melyek akár az imamalom forgása, szüntelen peregnek Az ismétlődő mozdulatsorok automatizmussá válnak, öntudatlanul követik egymást, lehetőséget adva a cselekvés alatti elmélázásra, meditációra, emlékezésre, gondolkozásra.

Egyre kevesebb időt töltünk mosással, vasalással, nem beszélve a hímzésről, kézimunkáról, mely szinte teljesen eltűnt a nők életéből. Valahogy eltűnt az idő is, amit évszázadokon át a nők erre fordítottak. Szanyi mintha igyekezne visszaszerezni ezernyi, százezernyi, milliónyi ember idejét, visszaszerezni a időt, időt nyerni, mely szükséges lenne az önismerethez, a dolgok átgondolásához és a folyamatos öntisztuláshoz.

Szanyi Borbála 2017-ben az Óbudai Pincegalériában rendezett egyéni kiállításán mutatta be először a teregetett, fémtextiles szoborinstallációját. A lógatott fémtextilek azsúrozott mintái, csipkefoszlányai megidézték Szanyi korábban készült dézsa-együttesét. A korábbi alkotások és az új installáció láncolattá állt össze és továbbgondolásra késztetett.

Mivel a teregetés motívuma számtalan személyes és kulturális emléket hív elő, egy nemzetközi közegben is erős üzenete van. A felsorakozó asszociációk között a szűkebb magyar közönség számára József Attila Mama című verse említendő elsőként, nemzetközi terepen elsőként talán Wajda klasszikus alkotása, a Hamu és gyémánt juthat az eszünkbe, melynek egyik drámai zárójelenete a teregetett fehér lepedők között zajlik.
Ugyanakkor nem lehet nem gondolni az utóbbi évek hírműsoraiban oly sokat látott menekülttáborokban száradó vagy éppen a zsinórokon árván hagyott ruhákra. A velencei utcákat járó több ezer turista pedig ámulva csodálja az szűk utcák házait összekötő, szárítóköteleken lógó textileket, melyeknek színes látványa több száz éve mit sem változott.

A dézsák és fémtextilek áttört mintázata elszakítja a használati tárgyakat azok eredetileg betöltött szerepétől. A kézimunkákat, csipkéket idéző ornamentika mezők és mintafoszlányok a múlt szövetén átütő rejtjeles titkos írásnak tűnhetnek. Az egykor használatos minták egy részének valóban volt jelképes jelentése, mely mára feledésbe borult. A Csendes napok áttört, átlyuggatott, átlátható bádogszobrai a textilmustrákból merítettek, majd a kölcsönvett motívumok visszatértek oda, ahonnan eredtek, a háztartásban használatos textilek mementóiba; a lepedőkbe, terítőkbe, keszkenőkbe, párnahuzatokba.
Az ajour / azsúr szó jelentése kettős, egyrészt naprakészséget jelent, angol párja – az up to date – a magyar nyelvhasználatban is divatos kifejezéssé vált. Másik jelentése szerint olyan díszítményt jelöl, mely úgy jön létre, hogy az alapanyagot – ez lehet textil vagy fém – különféle eljárással, kivágással, kireszeléssel, textil esetében szálak kihúzásával egy meghatározott minta vagy rajz alapján részben eltávolítják, adott esetben áttörik, átlyuggatják. Ismerünk azsúrozott kézimunkát, azsúr foglalatú ékszert, sőt van – vagy inkább volt – azsúr harisnya. Az Azsúr szó jól reprezentálja Szanyi fémbe varrt ornamenseit, a hiányokból teremtődött formáit, és nem utolsó sorban utal a szobrászat egyik nagy kalandjára a forma áttörésére, a redukciós technikai megoldásokra.

A velencei magyar pavilonban a Csendes napok dézsáit, a dimenziójában megnövelt Ajour (teregetés) darabjait mutatnánk be, négy videó-performansszal és három bedeszkázott ablak reliefjével kiegészítve.
A 60 darabos hatalmas fémtextil-installáció zsinegjei átlósan, kissé legyezőszerűen kiterülve szőnék be a pavilon tereit, áthatolva a belső kert üvegfalain, s amennyiben lehetséges, egy-egy elemével az épület falain kívül is megjelennének.

A bedeszkázott ablak motívuma, drámai felütés, mely szintén az otthonteremtés témájára reflektál. A ház / otthon ablakainak bedeszkázása jelentheti az otthon elhagyását, felfogható óvintézkedésnek, védekező gesztusnak is. Ma, amikor oly sok szó esik az otthonteremtéséről vagy éppen annak megtartásáról, a bedeszkázott ablak egyetemes szimbólummá transzponálódik. A ki nem nyitható, alapfunkciójától megfosztott, a fényt is kizáró ablak és a szabadban függő expanzív fémtextilek párbeszéde feszültséggel tölti fel a teregetés sűrű erdejét.

A négy performansz-videó a téma oldalágainak tekinthetőek. A Hajtogatás kötődik legszorosabban az installációhoz, annak időfelfogásához. A PAX a megtisztulás szakrális aspektusát mutatja be egy szürrealisztikus és költői átiratban.
A két kiscsibés performansz, a Legjobb szándékok 1–2. egy régi közmondást – A pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve – értelmez újra; a rosszul felfogott segítségnyújtás megtévesztő mivoltára figyelmeztetve.

Az Ajour című kiállítás szándéka szerint számos olyan aktuális emberi, szociális kérdést is igyekszik felvetni, melynek középpontjában az otthon és az otthontalanság, az elvándorlás és az otthonmaradás áll. De nem áll távol az installáció egyes jelentésrétegeitől a játékosság sem, hiszen a mustrákkal teli lepedők és terítők perspektivikus torzulásai, a szeszélyes hajtogatások rajzolatai a textilek szemet gyönyörködtető funkcióját is szeretnék megfoghatóvá és érzékelhetővé tenni.

3. ALAPRAJZOK ÉS LÁTVÁNYTERVEK

4. SZOBRÁSZATI DOKUMENTÁCIÓ

Részletek az Azsúr című kiállításból (Óbudai Társaskör Galéria, Budapest, 2017)

Részletek a Csendes napok c. kiállításból (Várfok Project Room, 2014. június)
Csendes napok I–IV., 2013–2014. c. ø: 110 cm

Azsúr, vas szobor–installáció

Performansz videók


Napi rutin, videó loopolva, 2017, 6:05


Legjobb szándékok II., 2017, videó loopolva, 7:40


Legjobb szándékok I., 2015, videó loopolva, 5:49


Pax, 2014, videó loopolva, 4:13

5. RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZOK

NAGY T. KATALIN (1958. 05. 06.)
nagytkatalin@yahoo.co.uk

1976–1981 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, művészettörténet–angol szak
1981–1994 Magyar Nemzeti Galéria, muzeológus, Jelenkori Gyűjtemény 1988–1992 Magyar Színház- és Filmművészeti Főiskola, tanársegéd
1994–2000 Duna Televízió, képzőművészeti főszerkesztő, MŰ-TEREM-TÉS 2000–2002 Ernst Múzeum – Dorottya Galéria, Budapest vezető kurátor
2006–2015 Eszterházy Károly Főiskola, Vizuális Művészeti Tanszék, docens
2007-ben vezető kurátor, MODEM, Debrecen
2016 óta az Antal–Lusztig-gyűjtemény feldogozása projekt kurátora, a könyv-sorozat szerkesztője, Déri Múzeum, MODEM, Debrecen
Független kurátorként is dolgozik itthon és külföldön.

KIÁLLÍTÁSOK (VÁLOGATÁS)

1983 Kígyós Sándor kiállítás (kurátor), Magyar Nemzeti Galéria 1984 Kondor Béla életmű-kiállítás rendezése Bolgár Kálmánnal közösen, Magyar Nemzeti Galéria, 1984 1985-86 Kondor Béla-kiállítások rendezése itthon és külföldön (Szombathely, Varsó, Szabadka, Belgrád, Prága) 1986 Kós Károly-kiállítás (kurátor), Cifra Palota, Kecskemét 1987 A szürrealizmus Magyarországon (kurátor), Punkaharju, Finnország 1988 Torzó (rendezés), Miskolci Galéria, Miskolc Kondor Béla állandó kiállítás (kurátor), Miskolci Galéria, Miskolc 2000 XX. Miskolci Grafikai Biennále (kurátor), Miskolci Galéria, Miskolc 2000–2002 A Dorottya Galéria kiállításainak kurátora Kalapok és cipellők, A raku, Tól-ig, Csokonai: Dorottya, Válogatás a XX. Miskolci Grafikai Biennále anyagából (Moszkvában is), Ékszer, Karácsonyi kiállítások, Almásy Aladár, Baksai József, Martial Cherrier, Gaál József, Gádor Magda (Szófiában is), Gerber Pál, Jovián György, Korodi János, Kovács Péter, Lévai Nóra, Oláh Jolán, Siflis András, Szurcsik József, Ujházi Péter (Szófiában is), Vattay Elemér gyűjteménye, Zsemlye Ildikó 2003 Kondor Béla kiállítása (kurátor), A Tihanyi Apátság Galériája, Tihany 2004 Két csoportos kiállítás szervezése és rendezése Bulgáriában, Szófiában, a magyar kulturális napok keretében [Fürdő-projekt az egykori Törökfürdőben: Csontó Lajos, Huszár Andrea, Lovas Ilona és Zsemlye Ildikó], Kortárs festészeti kiállítás az Idegen Művészetek Múzeumában 36 magyar művész részvételével] 2005 Gaál József és Lugossy Mária kiállítása. Magyar napok az Európai Unió Kulturális Fővárosában, az írországi Corkban [ rendezés, angol nyelvű katalógus-előszó] 2005 Vattay Elemér gyűjteménye (kurátor), A Tihanyi Apátság Galériája, Tihany 2006 Zsemlye Ildikó (kurátor), Magyar Intézet, Helsinki, Tallinn UP 66 projekt, Ujházi Péter festőművész retrospektív kiállítása öt budapesti galériában (sajtóvisszhang: Élet és Irodalom, Népszabadság, Fehérvári Hírlap, Műgyűjtő, Új Művészet, Balkon, Kultúrház MTV 1) 2007 Gaál József (kurátor), (kurátor), Városi Múzeum, Rovaniemi, Magyar Intézet, Helsinki 2007 Testbeszéd, Válogatás az Antal-Lusztig–gyűjtemény anyagából Minden, Tóth Menyhért művei az Antal-Lusztig–gyűjteményben Ami marad, Baglyas Erika installációja az Átjáróban MODEM, Debrecen 2007 Nyomkereső, Pintér Sonja Galéria, Budapest 2008 Fazonigazítás, független projekt – közel negyven művész meghívásával a Nagyházi Galéria által felajánlott hamisítványok, másolatok, giccsfestmények átalakítása – vándorkiállítás (VAM Desin Center, Budapest, Kecskeméti Kerámiastúdió, Kecskemét, Dobó István Múzeum, Eger, Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely, Templom Galéria, Komárno) 2008 Virya, (Bukta Imre, Gálhidy Péter, Konkoly Gyula, Nagy Csaba, Ujházi Péter és Varga Éva kiállítása) Pintér Sonja Galéria, Budapest 2008 Szájról szájra, Válogatás az Antal–Lusztig-gyűjteményből, Collegium Hungaricum, Bécs 2013 Gyűjteni művészet, Kápolnatárlat, Balatonboglár; 2016 Újratervezés, MODEM, Debrecen; 2017 GÉM/GAMEkapocs 1-2., MODEM, Debrecen, 2017 Csendes napok a kempingben, U-Galeria, Helsinki, Receptorok, (Kozári Hilda) , MODEM, Debrecen, 2018; “Fátyolsáv fények, csurranó” – Ámos Imre, Anna Margit, Bálint Endre, Barcsay Jenő, Korniss Dezső és Bálint Endre művei az Antal–Lusztig-gyűjteményben

PUBLIKÁCIÓK (válogatás)

Kondor Béla [oeuvre-katalógus szerkesztése, életmű-kiállítás rendezése Bolgár Kálmánnal közösen], Magyar Nemzeti Galéria, 1984 Kós Károly-kiállítás, Cifra Palota, Kecskemét A szürrealizmus Magyarországon kiállítás [katalógus-tanulmány], Punkaharju, Finnország, 1987 Torzó [katalógus-előszó, szerkesztés], Miskolci Galéria, Miskolc Kondor Béla állandó kiállítás [tanulmány], Miskolci Galéria, Miskolc Beszélgetés Jakobovits Márta keramikusművésszel, Magyar Iparművészet, 2001/3. Változatok az ikonra [katalógus-előszó, szerkesztés], Hegyvidéki Kortárs Galéria, Budapest, 2001 „…a jobb képeken teljesen ott kell, hogy legyek”, Beszélgetés Ujházi Péter festőművésszel, Magyar Szemle, 2001/5-6. 146-156. Jermakov Katalin, Egri Zoltán, Kaintz Regina, Holló István, Kecskés Orsolya, Kuhár Róbert, Stomfai Krisztina, Tóth Zoltán ékszertervezők (katalógus-előszó), Budapest, 2002 „abszolútnak és öröknek”, Kondor Béla 37 rézkarca, Hanga Kiadó, Budapest, 2003 Víz, föld, fű, moha [Zsemlye Ildikó kiállítása], Élet és Irodalom, 2003. május 23. Zsemlye Ildikó útjai, Lettre Internationale, 2003. nyár Varga Leon Gábor [katalógus-szerkesztés], Bartók 32 Galéria, Budapest, 2004 Gaál József és Kopasz Tamás párbeszéde, Új Művészet, 2004/ 2. Rajzos szobrok és szobrászrajzok, Gádor Magda rajzairól, Élet és Irodalom, 2004. augusztus 13. Kondor Béla: Dürer-sorozat (három lap) in: A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei, 303-306., 182. számmal, Budapest, 2004 Lugossy Mária [katalógus-tanulmány, szerkesztés], Cork [magyar kiállítás az Európai Unió Kulturális Fővárosában], 2005 Gaál József [katalógus-tanulmány, szerkesztés], Cork [magyar kiállítás az Európai Unió Kulturális Fővárosában], 2005 Álomban létező II. [Gaál József kiállítása a Godot Galériában], MAKtár, 2005/2. 20. Sheela-na-Gig és Marszüasz [Gaál József kiállítása], Élet és Irodalom, 2005. március 4. Ki a palackból, Lugossy Mária és Gaál József Írországban, Új Művészet, 2005/3. 30-31. Balás Eszter katalógus [szerkesztés], Ernst Múzeum, Budapest, 2005 Csíkszentmihályi Róbert [szerkesztés], Szentendre, 2005 [monográfia] Menny és pokol színjátéka, Ujházi Péter kiállítása, Új Művészet, 2005/7. Szurcsik József [katalógus-tanulmány], Godot Galéria, Budapest, 2005 II. Acélszobrászati Szimpozion, [katalógus-előszó], Kecskemét, 2005 „Napi gond a kép…”, Ujházi Péter festőművésszel beszélget N.T.K., Balkon, 2006/7-8. 4-9. Gáti Gábor [katalógus-tanulmány], Budapest Galéria, 2007. július Jézus piktográfiája, Új Művészet, 2008/4. Szájról szájra. Válogatás az Antal-Lusztig-gyűjteményből, [katalógustanulmány], Collegium Hungaricum, Bécs 2008

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

1984 A Szocialista Kultúráért [Kondor Béla oeuvre-katalógusért és életműkiállításért] 1998 A Magyar Művészeti Akadémia díja [Piktorok városa – Nagybánya című filmért] 2000 A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje [A MŰ-TEREM-TÉS című televíziós folyóirat szerkesztéséért és rendezéséért] 2006 Németh Lajos-díj [a kortárs magyar művészet területén végzett munkáért]

SZANYI BORBÁLA (1979. Miskolc)
szanyiborcsa@gmail.com
+36302905610

Tanulmányok
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest – szobrász szak
Mestere: Jovánovics György

Díjak, ösztöndíjak (válogatás)
2017 IV. Szobrász Biennálé – Dimenziók, II. díj
III. Óbudai Művészeti Tárlat, II. díj
2016 Miskolci Múzsa díj
2013. 2014. Derkovits-ösztöndíj
2014 Mazsaroff Miklós díj
2009 Kogart Kortárs Művészeti Gyűjtemény ösztöndíja, Olaszország
2008 1956-os forradalom és szabadságharc emlékmű pályázata, Brüsszel, Schuman negyed, I. díj
2003 Ludwig ösztöndíj, Párizs

Egyéni kiállítások (válogatás)
2017 Azsúr, Óbudai Társaskör Galéria, Budapest
Balansz, MissionArt Galéria, Budapest
2016 Tisztaszoba, Várfok Project Room, Budapest
2015 Pax, Miskolci Galéria
2014 Csendes napok, Várfok Project Room, Budapest
2013 Ysa pur, Miskolci Galéria
2010 Parthenón-fríz Terem, Epreskert, Budapest (Elek Imrével)
2009 Duna Galéria, Budapest (Őry Annamáriával)

Csoportos kiállítások (válogatás)
2018 Aspektusok, Római Magyar Akadémia, Róma (I)
2017 IV. Szobrász Biennálé – Dimenziók, Szentendre, MűvészetMalom
III. Óbudai Művészeti Tárlat – Szindbád-Óbuda, Esernyős Galéria,
Budapest
Csendes napok a kempingben, 4 szobrász Magyarországról, Magyar Kulturális és Tudományos Központ, Helsinki (FIN)
2016 GÉM /GAMEkapocs, Művek a Antal-Lusztig-gyűjteményből, Debrecen
2015 Derkó 60, Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjasok kiállítása, Műcsarnok, Budapest
I. Pécsi Kisplasztikai Quadriennálé, Pécs
Újratervezés / Válogatás az Antal-Lusztig gyűjteményből, MODEM, Debrecen
Szubsztancia, Nádor Galéria Art&Med Kulturális Központ, Pécs
2014 Art Market, Várfok Galéria
Derkó.Pécsi.2014, képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítása, Műcsarnok, Budapest
2013 Dissimulare, Platán Galéria, Budapest
Derkovits – most, képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítása, Műcsarnok, Budapest
I. Kisplasztikai Biennálé, Pezinok (SK)
2012 Á la cARTe, gasztronómia a magyar képzőművészetben, Kepes Intézet, Eger
Tér-pontok, II. Szobrász Biennálé, Művészetmalom, Szentendre
FIDEM XXXII (Federation Internationale des Medailles), Glasgow
XXI. Miskolci Téli Tárlat, Miskolci Galéria, Rákóczi-ház
2011 Szobor és Objekt XVI., Művészetek háza, Pozsony (SL)
Europäischen Dialogs, Kunstsalon Schönbrunn (AT)
Art Market, Millenáris „B” épület, Budapest
XVIII. Országos Soproni Érembiennálé; Lábas-ház, Sopron
La Nuova Europa – Giovani Artisti Ungheresi, Galleria Civica, Palazzo Loffredo, Potenza (IT)
Die Ernte- Szüret, Klosterneuburgi Apátság, „Sala terrena” Galéria (AT)
Minden egy, Európai Parlament, Brüsszel (BE)
Promenade Project, Budapest – Helyiérték a kortárs képzőművészetben, Kogart Ház, Budapest
2010 Miskolc-Kassa, Római Magyar Akadémia, Róma (IT)
6ok, Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet, Brüsszel (BE)
Art Fair, Műcsarnok, Budapest
FIDEM XXXI, Tampere – Tampere, Finland (FIN)
2009 Art Fair, Műcsarnok, Budapest
„Dedukció” , I. Szobrász Biennálé, Művészetmalom, Szentendre
2008 Kogart Kortárs Művészeti Gyűjtemény, Kogart Ház, Budapest
2005. 2006. Plug, kortárs művészeti kiállítás és vásár; Műcsarnok, Budapest
2005. IV. Nemzetközi Kortárs Érembiennálé; Seixal, Portugália (P)
2003 Plasztica Dreams – Szobrászat az installáció után; Műcsarnok, Budapest

Válogatás a művész munkáiból

Psalmus Hungaricus, 2009. 206 x 225 cm, fa

2009., 206×225 cm, borovi fenyő
2009., 206×225 cm, borovi fenyő
2009., 206×225 cm, borovi fenyő

Ysa pur II. / Fémcsipke–variációk a miskolci vasgyárban, 2012–13, vas lemez, 167 x 402 x 10 cm

[caption id="attachment_823" align="alignnone" width="300"]2013., 167x402x10 cm, vas

2013., 167x402x10 cm, vas

Ysa pur I. / Fémcsipke–variációk a miskolci vasgyárban, 2012–13, vas lemez, 207 x 291 x 6 cm

2013., 167x402x10 cm, vas
2012.
207 x 291 x 6 cm, vas
2012.
207 x 291 x 6 cm, vas, Műcsarnok, Derovits – most
2012.
207 x 291 x 6 cm, vas, Műcsarnok, Derovits – most
2012.
207 x 291 x 6 cm, vas, Műcsarnok, Derovits – most
2012.
207 x 291 x 6 cm, vas, Műcsarnok, Derovits – most
2017., nyárfa
2017., bükkfa
2017. gipsz

Tisztaszoba I., részlet, 2016. fa, vas

2016. fa, vas
2016. fa, vas

6. MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMTERV

Előkészítés

Helyszíni bejárás 2018.december folyamán
Tervezési és kivitelezési igény felmérése és véglegesítése 2019. január végéig
Katalógus szerkesztésének befejezése 2019. március 26-ig
A katalógus grafikai tervezése 2019. március 26.–április 12.
Helyszíni fotók átadása a grafikusnak 2019. április 10–12.
Katalógus korrektúrázása 2019. április 13–15.
Katalógus nyomtatása, kötészet 2019. április 16.–május 4.
A meglévő szobrok kiállításra előkészítése és az új műtárgyak elkészítése 2019. március 31-ig

Helyszíni munkálatok

Szállítás (Budapest – Velence) 2017. március 28-29..
Épület előkészítése 2019. március 27–28.
Kiállítás installálás 2019. március 30.–május 6.
1. fázis (enteriőr fotók készítése a katalógusba) 2019. március 30.–április 9.
2. fázis (a kiállítás installálásának befejezése) 2019. április 9.–május 6.
Pavilon átadás 2019. május 7.
Sajtó megnyitó és katalógus bemutató 2019. május 8–10.
Kiállítás megnyitó 2019. május 11.
Kiállítás bontása, műtárgyak csomagolása 2019. november 25–29.
Szállítás (Velence – Budapest) 2019. november 29.

Tartalom

Bevezető tanulmány (A kiállítás koncepciója, a műtárgyegyüttes elemzése.)
Reprodukciók (Válogatás a művész korábbi műveiből, a kiállított alkotások, enteriőr felvételek.)
Szanyi Borbála életrajza, bibliográfia.

A sajtó számára a katalógus digitális formában (cd vagy pendrive) is elérhető lenne, illetve letölthető egy megadott password szerint a sajtó regisztrált képviselői számára.

A leporello paraméterei

4 oldalas, francia méret, 4+4 szín, 140 grammos matt műnyomó papíron
rövid ismertető szöveg három nyelven (magyar, olasz , angol) a kiállítás képeivel
nyelvenként 300-500-500 példányban, összesen 900 példány (ingyenes)

Rövid ismertetés, fotó a művészről, háttérben a pavilonban felállított installáció.

10. KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A tervezett kiállítás egy részét szeretnénk Magyarországon is bemutatni. Ez a bemutatkozás lehetőséget adna a magyar sajtó széleskörű elérésére.
A kiállítás előzetes hirdetése során szeretnénk, ha a plakát magyarországi helyszíneken is megjelenne. (óriásplakát, metró hirdetési felület, city light)
A kiállítás építésekor time-lapse videó készítése, mely hirdetésként is funkcionálna online felületeken.
A biennálé megnyitását megelőző sajtónapok során a következő kommunikációs eszközökkel szeretnénk a sajtó és a szakma képviselőit kiszolgálni:
– leporello
– katalógus nyomtatott és pendrive formájában
– reprezentációs ajándék kiemelt szakembereknek, vendégeknek: az egyik fémtextil miniatűr változata, a szükséges információkkal
– ha a költségek megengedik kitűző készíttetése
A sajtó képviselőinek a kurátor angol nyelven, a művész francia nyelven áll a rendelkezésére.
A kiállítás utolsó hetében, elkezdenénk lebontani és a vásárlóknak átadni a kiválasztott és megvett darabokat. Az így befolyó összeget az olaszországi menekültek megsegítésére ajánlanánk fel. A honlap és applikáció az informatív szerepén túl biztosítaná az installáció darabjaira való licitálás lehetőségét, melyre már a sajtónapok során adódna alkalom. Ennek a gesztusnak nagy hírértéke is lenne, és jól szolgálná az országimázs kialakítását, nem csak a művészet területén.

11. NYILATKOZATI ŰRLAP

Kötelező melléklet
az 58. Velencei Képzőművészeti Biennále kurátori pályázatához

Pályázó kurátor neve: Nagy T. Katalin
Lakcíme: 1121 Budapest, Karthauzi utca 4/a.
E-mail címe: nagytkatalin@yahoo.co.uk
Telefonszáma: +36 30 9541967
Pályázat címe: Azsúr – Szanyi Borbála kiállítása

Alulírott hozzájárulok, ahhoz,
– hogy a pályázat kiírója a benyújtott pályázati anyagot, illetve a pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat kezelje, az archívumban tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai betekinthessenek,

– a beadott pályázati anyagot a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum a weboldalán (www.ludwigmuseum.hu), valamint szakkönyvtárában az eredményhirdetést követően – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – nyilvánossá tegye.

A pályázat megnyerése esetén a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a megbízási szerződésben foglalt feltételeket elfogadom.

Dátum: 2018. július 2.
Pályázó kurátor aláírása:

Kiállító neve: Szanyi Borbála
Lakcíme: 1085 Budapest, Mária utca 23. fsz/7.
E-mail címe: szanyiborcsa@gmail.com
Telefonszáma: +36 30 2905610

Alulírott, a fent nevezett kurátor pályázatában szereplő kiállítás kiállítója hozzájárok ahhoz,
– hogy a műve(i)m az 58. Velencei Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjában bemutatásra illetve a kapcsolódó nyomtatott és elektronikus kiadványokban felhasználásra kerüljenek.

Dátum: 2018. július 2.
Kiállító aláírása: